Viggemaskiner

Automatisk tannvigger / enkel – BMT300

BMT300 industriell tannvigger er konstruert for profesjonelle bladslipingsvirksomheter og store sagbruk. Maksimum bladbredde er 75 mm, og matehastigheten er opp til 24 tenner per minutt.

BMT300 pneumatisk vigger sikrer ekstrem nøyaktighet og samsvar i tannviggingen. Et elektronisk kontrollpanel viser alle parametre og diagnoseverktøy. Sett enkelt bladet inn og start viggeren i den modus du ønsker å kjøre. Når en side av bladet er ferdig, vreng bladet, sett det inn igjen i viggeren og flytt bladskyveren i revers posisjon.

Mange forskjellige modus og funksjoner gir fleksibilitet om hvordan viggeren skal arbeide og om hvilke parametre den skal bruke. Inspeksjonsmodus kontrollerer enkelt tennenes vigging. Regulære viggemodus kan oppdage viggede mønstre, og bøye tilbake overviggede tenner automatisk. Etter at bladet er vigget, stopper viggeren, eller dobbelt-kontrollerer bladet for å sikre at viggingen er nøyaktig. Toleranser for minimum og maksimum vigging kan justeres.

BMT300 er konstruert for å være tannviggerkameraten til BMS500 bladslipemaskin for firmaer med mange båndsager i drift, samt for ReSharp servicesentre, som baserer sin virksomhet på vedlikehold av blad. 


Dual Tooth Setter / with Electric Feed System – BMT250

BMT250 dobbel tannvigger vigger halvautomatisk begge sidene på dine blad med høy kvalitet og effektivitet. BMT250 er utstyrt med elektrisk matningsdrift som holder bladet i jevn bevegelse framover inntil alle tennene er vigget.

BMT200 kan justeres for å vigge blad med 25 mm-75 mm bredde, og fra 13 mm til 32 mm tanndeling. BMT250 er styrt med et sentralt kontrollpanel som har en automatisk tannteller, som stopper når alle tennene er vigget. 

En måler registrerer presist viggingen i hver tann for å sikre at viggen er nøyaktig og klar til å skjæreigjen som på et nytt blad.

Tosidig tannvigger / manuell sveiv – BMT200

Vigg begge sidene av bladet ditt samtidig lett med den manuelle BMT200 viggeren, som hjelper deg å forlenge bladets skarpe levetid og å få det mest nøyaktige skursnittet.BMT er konstruert for rimelig tannvigging av blad. En omdreining av sveiven vigger to tenner og beveger bladet framover på samme tid.

BMT200 håndterer 25 mm-75 mm blad, kan vigge fra 13 mm til 32 mm tanndeling og kan finjustere tanndelingsfingeren. En måler registrerer presist viggingen i hver tann for å sikre at viggen er nøyaktig og klar til å skjære igjen som på et nytt blad.


Sveiv tannsetter – BMT150

Vigg begge sidene av bladet ditt samtidig lett med den manuelle BMT150 viggeren, som hjelper deg å forlenge bladets skarpe levetid, forbedre skurytelsen og å få det mest nøyaktige skursnittet.

BMT150 er konstruert for rimelig vigging av bladtenner.Idet operatøren trekker håndtaket tilbake vigger han begge tennene, og når han skyver håndtaket framover, skyver han også bladet fram for å vigge det neste tannsettet. Denne syklusen fortsetter til bladet er fullt vigget. En syklus vigger alle bladets tenner. Det er ikke nødvendig å vrenge bladet.

 BMT150 håndterer 25 mm-76 mm blad, kan vigge fra 6 mm til 32 mm tanndeling og kan finjustere tanndelingsfingeren. En måler er med som standard og registrerer presist viggingen i hver tann for å sikre at viggen er nøyaktig og klar til å skjære igjen som på et nytt blad.  


Sveiv tannsetter – BMT100

BMT100 er konstruert for enkel, nøyaktig og rimelig vigging av bladtenner.Flytt enkelt manuelt bladet framover og vigg en side om gangen. Måleren registrerer presist viggingen i hver tann for å sikre at viggen er nøyaktig og klar til å skjære igjen som på et nytt blad. Når en side av bladet er fullført, vreng bladet og vigg de motsvarende tennene.

Justerbare bladarmer lar deg håndtere 25 mm – 50 mm blad, og er klare til å innstilles for forskjellige bladprofiler. Viggepunktet kan om ønskelig justeres. For enkeltpersoner som har lite volum men som trenger å sikre samsvarende vigging, er BMT100 en fin måte å komme i gang på.